Informationshantering

Information brukar definieras som substansinnehållet i en uppsättning data. Information uppstår genom att en samling lösa uppgifter − data − tolkas, struktureras och ges en semantisk betydelse. Nyttovärdet av informationen beror i slutänden också av hur lätt åtkomlig den görs för den som behöver den.

Racasse har stor erfarenhet av metoder för att destillera fram strukturerad information med högt informationsvärde ur ostrukturerad data, sökmotorlösningar för fritext, taxonomier, registerdatabaser och urvalsändamål, algoritmer för matchning av information, processer för att tvätta och kvalitetssäkra data samt mycket annat inom området informationshantering.

Här kan du läsa mer om en del av det vi kan erbjuda.

Sökteknik

En bra sökfunktion kan vara skillnaden mellan en nöjd besökare och en som aldrig kommer tillbaka. Skillnaden mellan en genomförd affärstransaktion och en förlorad kund. Skillnaden mellan att ha en produktiv personal och att slösa värdefulla resurser på informationssökning.

[Läs mer]

Matchningsalgoritmer

Racasse har genom åren levererat system för matchning av person- och företagsinformation till en rad av Sveriges viktigaste aktörer inom informationsförsäljning, samt som del i våra lösningar för kunddatabaser. Vid en rad tillfällen har vi haft förmånen att få göra blinda jämförelser mot andra lösningar, och varje gång har vi fått bekräftat att matchning är något vi verkligen kan.

[Läs mer]

Adressrättning

Det finns många anledningar till att man vill rätta adresser så att de följer den av Posten föreskrivna formen. Det underlättar t.ex. vid dubbletteliminering av kundregister, automatisk uppdatering av postnummer, kvalitetskontroll av kunduppgifter och matchning mot externa register.

[Läs mer]

Registervård

Det finns flera goda skäl till att se över kvaliteten i sina kund- eller adressregister, och de flesta kan direkt översättas i pengar. Registervård lönar sig, och Racasse har både erfarenheten och verktygen som hjälper dig att höja kvaliteten på dina register.

[Läs mer]

Kunddatabaser

Idag är det vanligt att företag lagrar sin kundinformation i en mängd olika databaser. Ofta finns det inget dubblettfritt register som kan ge en korrekt bild av en kunds totala relation till företaget. Vi vet hur det kan skapas.

[Läs mer]

Tolkning av PDF:er

PDF är utan tvekan ett av världens mest spridda och använda elektroniska dokumentformat. Racasse har verktyg för att analysera och extrahera information ur PDF:er, såväl text- som bildbaserade (i det senare fallet med hjälp av OCR-teknologi).

[Läs mer]

Myndighetsdatabaser och andra publika källor

Racasse har djup domänkunskap om en lång rad informationskällor som finns hos landets myndigheter. Vi bevakar kontinuerligt vilka nya källor som görs tillgängliga och hur de lagar och förordningar som reglerar hur information rent generellt får bearbetas och användas förändras.

[Läs mer]